Wednesday, 18 May 2016

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan pembangunan sukan berprestasi tinggi seiring dalam mencapai matlamat UPSI sebagai Universiti yang bitara

MISI

Merancang, menyelia dan melaksanakan aktiviti kecemerlangan sukan pelajar dan staf kearah perkhidmatan yang berkualiti

OBJEKTIF

  • Membentuk dan melahirkan pelajar yang bitara melalui program kecemerlangan sukan
  • Menyediakan perkhidmatan sukan yang berkualiti kepada pelajar, staf dan masyarakat khusus untuk mencapai visi dan misi Universiti
  • Memberi latihan dan pengalaman kepada pelajar dan staf tentang budaya sukan masa kini
  • Melahirkan bakal pemimpin yang mampu menjana kecemerlangan sukan negara

No comments:

Post a Comment